fbpx

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta dagang (harta/aset yang diperjualbelikan demi tujuan mendapatkan keuntungan). Zakat perdagangan termasuk ke dalam zakat maal, dibayarkan ketika sudah memenuhi nisab sebesar 85 gram emas dan sudah berjalan 1 tahun.

Dalil Zakat Mal/Zakat Perdagangan, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah:267, “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Harta dagangan sendiri meliputi barang dagangan, harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan, dan piutang dagang, kemudian dikurangi oleh utang.

Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas. Dengan asumsi harga emas adalah Rp 903.000, maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni jika mencapai senilai Rp 76.755.000. Berikutnya, nilai tersebut dikalikan 2,5 persen sesuai dengan tarif zakat.

Cara menghitung zakat perdagangan adalah 2,5 persen dari aset lancar dikurangi utang jangka pendek, jika harta sudah memenuhi nisab zakat dan sudah berjalan 1 tahun.

Untuk lebih memudahkan, dapat menggunakan formula sebagai berikut:

 2,5% x (aset lancar – utang jangka pendek)